- 2012.02.02 -

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Filtrowa 4, woj. mazowieckie, pow. m. Radom,
tel. (0-48) 38-31-600, fax. (0-48) 38-31-601

zapraszają do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 19.02.2009r. pn

DOSTAWA SAMOCHODU DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI Z ODZYSKIEM WODY
TP/06/2012

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34100000-8 pojazd silnikowy
34115300-9 pojazd specjalny
34144000-8 pojazd silnikowy specjalnego zastosowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody

                                                             Rok produkcji - nie starszy niż 2011r

I     Podwozie:

 1. Dopuszczalna masa całkowita 26 ton,
 2. Podwozie fabrycznie nowe, trzyosiowe z napędem 6x4
 3. Rozstaw osi max. 3900 mm
 4. Silnik
  • moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania i odzysku wody) min. 390 KM,
  • silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5 poprzez SCR,
  • wydech wyprowadzony do góry za kabiną,
  • skrzynia biegów dwuzakresowa, 16-biegowa,
 5. Oś przednia:
  • stabilizator osi przedniej,
  • przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8 ton,
 6. Osie tylne:
  • dwie osie napędowe,
  • stabilizator osi tylnych,
  • tylne zawieszenie mechaniczne - resory paraboliczne min. 2x9 ton,
  • blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych
 7. Przystawka NMV spełniająca wymogi zabudowy
 8. Druga przystawka od skrzyni biegów spełniająca wymogi zabudowy
 9. Układ hamulcowy:
  • hamulec osi przedniej i tylnej - tarczowe,
  • układ hamulcowy z systemem ABS,
  • hamulec silnikowy,
  • osuszacz powietrza podgrzewany,
 10. Układ kierowniczy:
  • ze wspomaganiem,
  • koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem,
  • immobilizer,
 11. Układ elektryczny:
  • ogranicznik prędkości do 89 km/h.,
  • elektrycznie podnoszone szyby,
  • elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka wsteczne,
 12. Zbiornik paliwa min. 360 litrów z zamykanym korkiem,
 13. Koła 22,5 z oponami 315/80R,
 14. Kabina:
  • kabina trzymiejscowa,
  • komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
  • oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
  • lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny,
  • centralny zamek,
  • tachograf cyfrowy,
  • osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową.

II   Nadbudowa:

Zbiornik

 1. Kolor podwozia - szary lub czarny.
 2. Zbiornik w całości wykonany ze stali kotłowej zabezpieczonej specjalną powłoką.
 3. Lampa ostrzegawcza z kloszami w kolorze żółtym z tyłu zabudowy.
 4. Pneumatycznie składana i rozkładana belka zabezpieczająca pojazd przed wjechaniem z tyłu posiadająca certyfikat CE.
 5. Zabudowa ciśnieniowo-ssąca z odzyskiem wody.
 6. Całkowita pojemność zbiornika min. 10,5m3 , w tym zbiornik na osad min. 7,0m3
 7. Pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości.
 8. Zawór do odwadniania osadu.
 9. Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia min. 400.
 10. Pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana hydraulicznym pierścieniem zaciskającym.
 11. Dysze płuczące wewnątrz zbiornika.
 12. Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -80C zawierający układ cyrkulacji wody obu węży ciśnieniowych.

    Układ ssania:
 13. Pierścieniowa pompa próżniowa chłodzona i wyciszona warstwą wody, napędzana hydraulicznie - zakres pracy minimum od -0,085MPa do 0,049MPa.
 14. Wydajność nie mniejsza, niż 2400 m3/h.
 15. Średnica węża ssącego - min. 150mm.
 16. Obrotowy bęben z wysięgnikiem teleskopowym na wąż ssący o długości zapewniającej ssanie z głębokości min 5m bez konieczności dołączania dodatkowych odcinków węża. Napęd bębna z wysięgnikiem - hydrauliczny.  Kąt obrotu wysięgnika min. 3000. Zasięg pracy wysięgnika min. 3,8 m od osi podłużnej pojazdu.
 17. Dodatkowe odcinki węża zakończone przyłączami - 2 szt. x 3,0m
 18. Bezpośredni przełącznik ssanie - tłoczenie w każdym zakresie obrotów silnika samochodu podczas pracy pompy ssącej - sterowany pneumatycznie.
 19. Podwójne zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów.

  Układ wysokociśnieniowy:
 20. Trzysekcyjny przemiennik ciśnienia z uszczelnieniem wodnym, napędzany hydraulicznie o wydatku nie mniejszym niż 350 l/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym min. 190MPa.
 21. Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody.
 22. Bęben z o pojemności na wąż NW 25 - 180m z nawiniętym wężem ciśnieniowym o średnicy min. NW 25 i długości min. 120m zamontowany na ramieniu uchylnym ze wspomaganiem. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy. Kąt obrotu ramienia 180o.
 23. System automatycznego układania węża na bębnie.
 24. Licznik metrów wprowadzenia węża wysokociśnieniowego do kanału
 25. Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy 1/2" i długości min. 40 m z napędem ręcznym.
 26. Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody:
  • głowica kanałowa 1"
  • głowica stożkowa 1"
  • głowica typu Granat 1"
 27. Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem 1/2".
 28. Rolki prowadzące wąż ciśnieniowy nastudzienne i osłona węża w kinecie.

  Odzysk wody:
 29. Jednokomorowy (jednostopniowy) system odzysku wody zapewniający ciągłą pracę urządzenia z filtrem odzysku wody wykonanym ze stali nierdzewnej, o wydajności systemu odzysku wody min 650 l/min.
 30. Dodatkowe elementy płuczące filtr:
  • wysokim ciśnieniem (min. 190 bar) podczas pracy urządzenia bez konieczności stosowania mechanicznego czyszczenia
  • niskim ciśnieniem o dużej wydajności (min. 250 l/min) podczas pracy urządzenia.
 31. Sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciśnieniowego mycia i odzysku wody.

  Inne wymagania:

 32. Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu pracy pomp.
 33. Układ ograniczający liczbę obrotów silnika samochodu do max. 1500 obr./min. przy pracy obu pomp na max. parametrach.
 34. Możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków - w trybie ciągłym.
 35. Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe z funkcjami : start/stop silnika, zmiana obrotów, start/stop pompy ciśnieniowej, przełącznik ssanie-tłoczenie, pełne sterowanie obrotowym wysięgnikiem ssącym, obrót bębna ciśnieniowego (rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego).
 36. Kamera jazdy wstecznej zamontowana z tyłu pojazdu wraz z monitorem w kabinie kierowcy.
 37. Tablica reklamowa umieszczona wzdłuż, po jednej ze stron zbiornika
 38. Panel sterowania wodoszczelny umieszczony na ramieniu bębna ciśnieniowego.
 39. Zabudowa wyposażona w zamykany pojemnik na osprzęt po prawej stronie pojazdu oraz wanienkę na węże ssące i inne długie elementy po lewej stronie pojazdu. Pojemnik i wanienka wykonane ze stali nierdzewnej.
 40. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy.
 41. Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).
 42. Wymiary pojazdu nie większe niż (ograniczone wielkością garażu):
  • długość 9,30m,
  • szerokość (liczona z lusterkami) 3,00m,
  • wysokość 3,60m,
 43. Ilość przepracowanych motogodzin - nie więcej niż 350mth.
 44. Ilość przejechanych kilometrów - nie więcej niż 18000km,
 45. W przypadku auta używanego, dodatkowy komplet zaworów (na wymianę) do przemiennika ciśnienia.

  Przedmiotem dostawy jest również dostarczenie dokumentów takich jak:

 46. Instrukcja obsługi w języku polskim.
 47. Katalog części zamiennych.
 48. Gwarancja 12 miesięcy na kompletny pojazd.
 49. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.
Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu - min. 4 dni robocze.

Termin realizacji: do 2 m-cy od daty podpisania umowy.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 414 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena netto:10,00 zł. + koszty przesyłki.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

 • w zakresie proceduralnym - Grzegorz Mamiński tel. 48 / 38-31-578
 • w zakresie merytorycznym - Michał Terkner - tel. 512 095 949.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia:
2012-02-20 o godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia:
2012-02-20 o godz. 11:15
w siedzibie Zamawiającego - Sala konferencyjna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie par. 26 ust.1 Regulaminu oraz muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w par. 24 ust. 1 pkt. 1-3 Regulaminu.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o par. 26 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie par. 26 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku Nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
  2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega właściwego opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie właściwego całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
  3. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
  4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w par. 26 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu z dn. 19.02.2009r. (równoważne art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy PZP) wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone  przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
  5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w par. 26 ust. 1 pkt 4-8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu z dn. 19.02.2009r. (równoważne art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy PZP) wystawionej nie wcześniej niż 6        m-cy przed upływem składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
 2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków wskazanych w par. 24 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy złożyli następujące dokumenty:
  1. oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 2);


Ocena spełnienia przedstawionych wyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia -nie spełnia".
W postępowaniu jest przewidziane wniesienie wadium w wysokości: 15 000,00,- zł.(piętnaście tys. zł.)

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Znak sprawy TP/06/2012