Aktualności

Dwa zdroje wodne stanęły w centrum Radomia - jeden przy gmachu Corazziego, a drugi przy kościele oo. Bernardynów. Dystrybutory ustawili pracownicy Wodociągów Miejskich.

 

laboratorium
jakośc wody
certyfikaty